Waar doen ze het van? Kasboek delen? Of hypotheek verhaal delen? Er zijn geen nieuwe deelnemers meer. Mee doen? mail dan naar zuinigeman@gmail.com of neem contact op.

3 februari 2017

Loonsverhoging CAO vvt 2016-2018

Loonsverhoging CAO vvt 2016-2018

Een totale loonsverhoging van structureel ruim 4% de komende jaren krijg ik, door de nieuwe CAO-VVT 2016-2018.  VVT staat voor Verpleeg - , Verzorgingshuizen , Thuiszorg en Jeugdgezondheidszorg.
Zelf werk ik in de wijkzorg (verzorging/verpleging) nieuwe term, vorig jaar was het nog thuiszorg. 

Hieronder een opsomming van de CAO - VVT 2016 - 2018

De Cao heeft een looptijd van twee jaar, van 1 april 2016 t/m 31 maart 2018.

Eindejaarsuitkering
Om te komen tot een volwaardige 13e maand wordt de huidige eindejaarsuitkering (EJU) in een drietal stappen verhoogd van 5,7% naar 8,33%.

* Per 1 januari 2017 wordt de opbouw voor de EJU verhoogd naar 7,0%. Op hetzelfde moment wordt de grondslag voor de opbouw van de EJU het salaris als bedoeld in artikel 1.1 sub 13. 

* Per 1 december 2017 wordt de opbouw voor de EJU verhoogd tot 7,4% van het salaris. 

* Per 1 december 2019 wordt de opbouw voor de EJU verhoogd tot 8,33% van het salaris.


Structurele salarisverhogingen
* Per 1 oktober 2016 worden de salarissen verhoogd met 0,65%. 

* Per 1 juli 2017 worden de salarissen verhoogd met 1%.

Onregelmatigheidstoeslag (ORT)
Met ingang van 1 januari 2017 wordt ORT ook uitbetaald over zowel de wettelijke als de bovenwettelijke verlofuren. Het uit te betalen ORT-percentage wordt berekend over de afgelopen 6 maanden voorafgaand aan de opname van het verlof.

Eenmalige uitkeringen
Iedereen die in de afgelopen 5 jaar ORT heeft gekregen, ontvangt een nabetaling over mogelijk te weinig ontvangen ORT over verlof en vakantiedagen.

* In december 2016 een eenmalige uitkering van 1,2% van 12 maal het voor de medewerker 
geldende maandsalaris van de maand december 2016. 

* In februari 2017 een eenmalige uitkering van 1,2% van 12 maal het voor de medewerker 
geldende maandsalaris van de maand februari 2017.

Verlof
Het verlof van alle werknemers wordt verminderd met 21,6 uur per jaar met ingang van 1 januari 2017.

Eenmalige ORT uitkering krijg ik ook in december kreeg ik bijna 300 euro en in februari 2017 ook nog bij elkaar ga ik er de komende jaren  er op vooruit met mijn salaris. Doordat wij meer loon krijgen, gaat er bij mij (28 uur per week werken) maandelijks 2 uren van mijn vakantie uren eraf! Daardoor bouw ik 15 vakantie uren op per maand.

Een reactie posten

Whatsapp Button works on Mobile Device only

Begin met typen en toets enter om te gaan zoeken